Informatyk Bydgoszcz

MONITOROWANIE


Informatyk Bydgoszcz – Monitorowanie serwerów i sieci

Monitorowanie jest procesem stałym i w jego skład wchodzi sprawdzanie parametrów serwera jak i jego dostępność z zewnątrz. Dotyczy to również przeniesienia serwera czy strony internetowej. Informatyk Bydgoszcz poda w szczegółach jak wygląda proces monitorowania usług. W szczególności:

 • dostępna przestrzeń dyskowa na wybranych partycjach
 • dostępna i zajęta pamięć podręczna RAM
 • obecność zadeklarowanego tekstu na danej podstronie (monitoring Deface)
 • stan kopii zapasowych
 • czas wygasania zaimplementowanych certyfikatów SSL
 • stan dysków i macierzy RAID
 • obciążenie CPU
 • czas wczytywania się strony głównej oraz wybranych podstron
 • liczba uruchomionych procesów i ich stan
 • obecność IPv4 serwera na listach RBL (monitoring anty spam)
 • logi poszczególnych aplikacji oraz wyczulenie na konkretne błędy (np. http 500)
 • parametry systemu SMART (stan dysku twardego)
 • stan serwera bazodanowego (MySQL/MariaDB, PostgreSQL)
 • czasy i wartości odpowiedzi serwerów DNS dla domen obsługiwanych przez serwer
 • liczba zalogowanych użytkowników
 • czas oczekiwania na odpowiedź ping
 • liczba działających procesów
 • synchronizacja czasu serwera NTP
 • czas odpowiedzi serwera www HTTP / HTTPS
 • status (200/301) odpowiedzi serwera www HTTP / HTTPS
 • dostępność aktualizacji systemu i stan repozytoriów
 • status odpowiedzi serwera pocztowego SMTP, POP3, IMAP
 • stan macierzy RAID (mdadm, Adaptec, LSI)
 • dostępność zarządzania IPMI / KVM
 • wpisanie IP serwera na listach RBL

Należy zaznaczyć, że monitorowany może być praktycznie każdy dowolny parametr serwera. Zależy to wyłącznie od potrzeb i charakteru pracy usług sklepu internetowego czy firmowej strony internetowej. Naszym systemem monitorowania jest Nagios. Każda zmiana stanu któregokolwiek ze sprawdzanych parametrów jest natychmiast zgłaszana poprzez sms do dyżurującego administratora serwera Linux.

W zależności od charakteru pracy serwera i uruchomionych usług, możemy monitorować każdy inny parametr serwera czy aplikacji – również podczas migracji firmowej strony internetowej lub przeniesienia sklepu. Powyższe punkty monitorowania są zapewniane jako standardowe usługi jakie świadczy Informatyk Bydgoszcz.
Dzięki rozbudowanemu monitorowaniu jesteśmy w stanie reagować na symptomy mogące prowadzić do awarii czy przestojów, a co za tym idzie – zapobiegamy problemom zanim one powstaną.